Loading...
Uitgeverij 2017-12-20T12:09:19+02:00

Inspireren en Informeren

Onze eigen bladen

De Cuba & De Winter is uitgever en producent van Leadershipreview. Dit kwartaalmagazine wordt zowel in het Nederlands als in het Engels opgemaakt en toegezonden aan de grootste bedrijven van Nederland maar ook aan vele MKB-bedrijven. Met inspirerende verhalen worden managers op verschillende ideeën gebracht over het leiden van organisaties.

Leiders uit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs worden geportretteerd als voorbeelden van vernieuwers met uitdagende opdrachten. Columnisten laten hun licht schijnen op maatschappelijk relevante onderwerpen. Ook kunst, poëzie en spiritualiteit krijgen de ruimte net als leiderschap van bijzondere en toonaangevende voorbeelden in de sport en soms politiek. Zowel actualiteit als geschiedenis zijn aanleiding voor interessante onderwerpen. Er zal blijvend aandacht besteed worden aan milieuvraagstukken en duurzaamheid, terwijl er ook oog is voor kleinschalige sociale initiatieven die tot de verbeelding spreken. De toon van de artikelen is altijd positief, kritisch nodig maar nimmer zuur.

Sinds 2009 worden de titels Nieuwe Leiders en Succesvolle Leiders met veel succes uitgegeven. De Cuba & De Winter geloven in de kracht van en behoefte aan printmedia. Organisaties hebben graag op hun leestafel een blad liggen dat iets uitstraalt en gasten en medewerkers niet in verlegenheid brengt maar juist uitnodigt om op te pakken en in te zien.

Uw eigen blad of uw eigen bijdrage aan onze bladen

Door het werken met een klein maar zeer gemotiveerd team kunnen onze bladen verschijnen. Met behulp van goede freelancers wordt de redactie versterkt binnen een scherp budget. Geïnteresseerde organisaties of personen die een inspirerend of mooi verhaal te vertellen hebben worden uitgenodigd contact op te nemen via info@cubawinter.nl .

Ook als u voor uw organisatie een eigen uitgave wilt uitbrengen voor uw relaties of medewerkers zijn wij heel goed in staat dat voor u te doen. Neem vrijblijvend contact op via info@cubawinter.nl .

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken.

de Cuba & de Winter

Laat ons u helpen door goede dingen die u doet te delen met een groot publiek. Vertel uw verhaal, wij schrijven het op. Gooi de schroom van u af en inspireer en informeer. Steek uw lamp niet onder de korenmaat.